تماس

دربـــاره مـــــا

about us

با توجه به شرایط اقتصادی کنونی ، لزوم کاهش هزینه ها و اطمینان از واحد حسابداری دغدغه مدیران و کسب و کارها می باشد. گروه مالی حساب تو ، ارائه کننده خدمات حسابداری تحت وب می باشد. ارسال رویدادهای مالی و مشاهده گزارشات مالی بصورت دائم بدون محدودیت زمانی و مکانی می باشد.در این سیستم نیاز به حسابدار و نرم افزار حسابداری نمی باشد، فقط کافیست اسناد مثبته و رویدادهای مالی به شماره های شرکت ارسال شود.نکته جذاب این سیستم علاوه بر در دسترس بودن دائم اطلاعات مالی ، هزینه مناسب آن می باشد. حسابتو به حساب تو بسپار

بیشتر بخوانید

پنل کاربران حساب تو
کلیک کنید

کسب وکارهای طرف گروه مالی حساب تو

مشتـــریان مـــا

our customers

مشاهده رضایت مشریان

حسابتو به حساب تو بسپار
نسل جدیـــد خدمات مالی

تمام حقوق برای شرکت پارس تدبیر محفوظ می باشد |