اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی چه کسانی هستند؟

اشخاص حقیقی و حقوقی

-مسولیت های اشخاص حقوقی

-انواع اشخاص حقیقی

-انواع اشخاص حقوقی

-تفاوت اشخاص حقیقی و حقوقی

-اشخاص حقیقی و حقوقی در حسابداری 

-تفاوت مالیاتی بین اشخاص حقیقی و حقوقی

-تفاوت اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار بورس

 


اشخاص حقوقی چه کسانی هستند؟


اشخاص حقوقی به موجوداتی اطلاق می‌شود که توسط قانون ایجاد و به رسمیت شناخته شده‌اند. این اشخاص می‌توانند شرکت‌ها، مؤسسات، انجمن‌ها یا سایر سازمان‌ها باشند که دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند. در مقابل، اشخاص حقیقی به افراد زنده اشاره دارند که دارای حقوق و تعهدات مختلفی هستند. به عبارت دیگر، اشخاص حقیقی افراد زنده را نمایان می‌کنند و اشخاص حقوقی موجودات حقوقی مستقلی هستند.

 

اشخاص حقیقی

 

شخص حقوقی و شخص حقیقی دو دسته از اشخاص در حقوق و حسابداری هستند که در ادامه به آن می پردازیم :

- شخص حقیقی (شخص طبیعی): این اشخاص افراد زنده هستند که دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند. به عبارت دیگر، هر فرد انسانی یک شخص حقیقی است. آن‌ها می‌توانند دارایی‌ها را مالکیت کنند، قراردادها را ببندند و در دادگاه‌ها به‌عنوان یک واحد حقوقی حضور داشته باشند. مدت فعالیت اشخاص حقیقی از زمان تولد آغاز می‌شود و با مرگ آن‌ها پایان می‌یابد.

- شخص حقوقی: این اشخاص به‌عنوان یک واحد حقوقی در نظام حقوقی شناخته می‌شوند. آن‌ها می‌توانند دارای مسئولیت‌های مالی و حقوقی مستقل باشند. شخصیت حقوقی جلوه‌ای تجاری دارد و معمولاً شامل شرکت‌ها، سازمان‌های غیرانتفاعی، انجمن‌ها، بنیادها، دولت‌ها و سایر نهادهای حقوقی می‌شود. این شخصیت مستقل از شخصیت مالک یا شرکای یک شرکت است.

به طور خلاصه، شخص حقیقی انسان‌ها هستند و شخص حقوقی به‌عنوان یک واحد حقوقی در نظام حقوقی شناخته می‌شود.


شخص حقوقی چه مسئولیت‌هایی دارد؟


شخص حقوقی به موجوداتی اطلاق می‌شود که توسط قانون ایجاد و به رسمیت شناخته شده‌اند. این اشخاص دارای حقوق و تکالیفی هستند که قانون برای افراد قائل است. برخی از مسئولیت‌های شخص حقوقی عبارتند از:

1. مسئولیت مدنی: شخص حقوقی مسئولیت ناشی از عمل‌ها و تصمیم‌های خود را دارد. اگر عملی باعث آسیب به دیگران شود، باید خسارت را جبران کند.

2. مسئولیت مالی: شخص حقوقی مسئولیت مالی نسبت به بدهی‌ها، مالکیت‌ها و تعهدات مالی دارد. این شامل پرداخت مالیات، بدهی‌های مالی، و تعهدات قراردادی است.

3. مسئولیت قانونی: شخص حقوقی باید قوانین و مقررات را رعایت کند. این شامل رعایت حقوق کارکنان، محیط زیست، و سایر قوانین مرتبط با فعالیت‌هایش می‌شود.

4. مسئولیت اجتماعی: شخص حقوقی مسئولیت نسبت به جامعه و محیط زیست دارد. این شامل اقدامات اجتماعی، حمایت از موسسات خیریه، و تعهدات اجتماعی است.

به طور کلی، شخص حقوقی دارای مسئولیت‌های متعددی است که بر اساس قوانین و مقررات تعیین می‌شود.

 

 

انواع اشخاص حقیقی

 

شخص حقیقی به عنوان "شخص طبیعی" نیز شناخته می‌شود. این افراد با تولد دارای شخصیت حقیقی می‌شوند و می‌توانند از حقوق و تکالیفی مثل مالکیت برخوردار باشند. ویژگی‌های اشخاص حقیقی عبارتند از:

- تولد و مرگ: مفهوم تولد و مرگ تنها برای اشخاص حقیقی به کار می‌رود.
- حقوق طبیعی: حقوق طبیعی مثل حق پدر، حق ازدواج و حضانت فقط به اشخاص حقیقی اطلاق می‌شود.
- ارتکاب جرم: ارتکاب جرم تنها از طرف اشخاص حقیقی رخ می‌دهد.

اشخاص حقوقی (Legal entities) به مجموعه‌ای از افرادی گفته می‌شود که دور هم جمع شده و با شخصیتی جدید و مستقل نهادی را تأسیس می‌کنند. این شخصیت حقوقی یک شخصیت فرضی است که در قالب یک نهاد، چند نفر از اشخاص حقیقی را دور یکدیگر جمع می‌کند. به عبارت دیگر، شخصیت حقوقی از شخصیت حقیقی مالکان شرکت مستقل متمایز است. اشخاص حقوقی می‌توانند شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌های دیگر را شامل شوند.

 

انواع اشخاص حقوقی

 

شخص حقوقی به دو دسته تقسیم می‌شود: حقوق عمومی و حقوق خصوصی

1. حقوق عمومی:
- این اشخاص حقوقی بدون نیاز به ثبت، توسط قانون خاص به وجود می‌آیند.
- مثال‌هایی از حقوق عمومی شامل وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، دانشگاه‌ها و نظام پزشکی هستند.

2. حقوق خصوصی:
- این اشخاص حقوقی با رعایت مقررات قوانین ثبتی تشکیل می‌شوند.
- مثال‌هایی از حقوق خصوصی شامل شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرانتفاعی می‌شوند.

به طور خلاصه، اشخاص حقوقی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و بر اساس نوع فعالیت‌شان به دسته‌های مختلف تقسیم می‌شوند.

 

تفاوت اشخاص حقیقی و حقوقی

 

شخص حقیقی و شخص حقوقی دو دسته از اشخاص در حقوق و حسابداری هستند.

- شخص حقیقی (شخص طبیعی): این اشخاص انسان‌های زنده هستند که دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند. هر فرد انسانی یک شخص حقیقی است. آن‌ها می‌توانند دارایی‌ها را مالکیت کنند، قراردادها را ببندند و در دادگاه‌ها به‌عنوان یک واحد حقوقی حضور داشته باشند. مدت فعالیت اشخاص حقیقی از زمان تولد آغاز می‌شود و با مرگ آن‌ها پایان می‌یابد.

- شخص حقوقی: این اشخاص به‌عنوان یک واحد حقوقی در نظام حقوقی شناخته می‌شوند. آن‌ها می‌توانند دارای مسئولیت‌های مالی و حقوقی مستقل باشند. شخصیت حقوقی جلوه‌ای تجاری دارد و معمولاً شامل شرکت‌ها، سازمان‌های غیرانتفاعی، انجمن‌ها، بنیادها، دولت‌ها و سایر نهادهای حقوقی می‌شود. این شخصیت مستقل از شخصیت مالک یا شرکای یک شرکت است.

به طور خلاصه، شخص حقیقی انسان‌ها هستند و شخص حقوقی به‌عنوان یک واحد حقوقی در نظام حقوقی شناخته می‌شود.


اشخاص حقیقی و حقوقی در حسابداری


اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی دو مفهوم مهم در حسابداری هستند. اشخاص حقیقی به افرادی اطلاق می‌شود که می‌توانند به صورت مستقیم در معاملات شرکت کنند. به عبارت دیگر، هر فرد انسان یک شخصیت حقیقی است و می‌تواند حقوق و تکالیف خود را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم اجرا کند. اشخاص حقوقی، به شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسساتی گفته می‌شود که به صورت حقوقی ثبت شده‌اند و می‌توانند به صورت مستقیم در معاملات شرکت کنند. شخصیت حقوقی جلوه‌ای تجاری دارد و معمولاً شامل شرکت‌ها، سازمان‌های غیرانتفاعی، انجمن‌ها، بنیادها، دولت‌ها و سایر نهادهای حقوقی می‌شود. این شخصیت مستقل از شخصیت مالک یا شرکای یک شرکت است. به طور خلاصه، اشخاص حقیقی انسان‌ها هستند و اشخاص حقوقی به‌عنوان یک واحد حقوقی در نظام حقوقی شناخته می‌شوند.


تفاوت مالیاتی بین اشخاص حقیقی و حقوقی


تفاوت مالیاتی بین اشخاص حقیقی و حقوقی در حسابداری به نحوه پرداخت مالیات بر عملکرد و زمان ارسال اظهارنامه مالیاتی مرتبط است. در ادامه، به تفاوت‌های مالیاتی بین این دو نوع شخصیت پرداخته می‌شود:

1. اشخاص حقیقی:
- مالیات بر اساس درآمد شخصی آن‌ها محاسبه می‌شود.
- باید اظهارنامه مالیاتی خود را هر ساله تنظیم کنند.
- معافیت‌هایی برای درآمد‌های کمتر از یک سقف مشخص وجود دارد.
- نرخ مالیات بر اساس میزان درآمد مشخص محاسبه می‌شود.

2. اشخاص حقوقی:
- مالیات بر اساس درآمد شرکت محاسبه می‌شود.
- باید اظهارنامه مالیاتی شرکت خود را هر ساله تنظیم کنند.
- معافیت‌هایی برای اشخاص حقوقی وجود ندارد.
- نرخ مالیات بر اساس قوانین مربوط به مالیات بر عملکرد تعیین می‌شود.

به طور خلاصه، اشخاص حقیقی بر اساس درآمد شخصی مالیات پرداخت می‌کنند، در حالی که اشخاص حقوقی مالیات بر اساس درآمد شرکت محاسبه می‌کنند.

 

در بازار بورس اشخاص حقیقی چه تفاوتهایی با اشخاص حقوقی دارند؟

 

در بازار بورس، دو گروه سهامدار فعالیت می‌کنند: سهامداران حقیقی و سهامداران حقوقی در ادامه به تفاوت‌های آن‌ها می پردازیم:

1. سهامداران حقیقی:
- افراد عادی جامعه به حساب می‌آیند که با هر میزان سرمایه‌ای (غالباً خرد) در بازار مشغول به فعالیت هستند.
- معمولاً دیدگاه کوتاه‌مدتی نسبت به سرمایه‌گذاری دارند.
- می‌توانند با سرمایه کم در بورس فعالیت کنند و به عنوان "سهامداران خُرد" شناخته می‌شوند.

2. سهامداران حقوقی:
- در قالب یک شرکت، نهاد، سازمان، صندوق سرمایه‌گذاری و ... با استفاده از کد بورسی مختص حقوقی‌ها در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند.
- دارای سرمایه‌های کلانی هستند و عملاً یک شرکت‌اند نه یک فرد.
- نام، کد اقتصادی و اطلاعات جداگانه‌ای دارند که مربوط به شرکت‌ها است.

به طور خلاصه، سهامداران حقیقی با سرمایه کم و دید کوتاه‌مدت در بورس فعالیت می‌کنند، در حالی که سهامداران حقوقی دارای سرمایه‌های کلان و دید بلندمدت هستند.

از   0   رای
0

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

تمام حقوق برای شرکت پارس تدبیر محفوظ می باشد |